espurnes de música                   última revisió / última revisión / last reviewed       16 Maig 2013
 

Espurnes de música, pàgina personal de Francesc Rius.
Música clàssica, antiga, i tradicional, amb 4 seccions principals:
Compositors, Instruments, Interpretació, Racó personal.
  .... Benvinguts!
Chispas musicales, página personal de Francesc Rius.
Música clásica, antigua, y tradicional, con 4 secciones principales:
Compositores, Instrumentos, Interpretación, Rincón personal.
      .... ¡Bienvenidos!
Music sparks, Francesc Rius’ personal page.
Classical, early, and traditional music, with 4 main sections:
Composers, Instruments, Performance, My corner.
      .... Welcome!