Galeria de records

                               


* Francesc Rius, intèrpret
* Francesc Rius, director
* Francesc Rius, altres activitats no musicals