Gralles - Arranjaments
Aixó és un repertori arreglat per a ser tocat principalment a tres gralles, amb alguna peça solament a dues veus. Les tres primeres, de música antiga, van ser arreglades per a la participació de "Canyes del Gaià" a la Setmana Medieval de Montblanc.


Schiarazula Marazula (Mainerio - segle XVI)
                Arranjada per a 3 gralles
pdf midi
Stella splendens (Llibre Vermell de Montserrat, segle XIV)
                Adaptada per a 2 gralles
pdf midi
Tourdion (Pierre Attaingnant, segle XVI - original a 4 v.)
                Arranjada per a 3 gralles
pdf midi
La Cuella (pas-doble català - Joc de la carabassa)
                Hi he afegit la 2a. i 3a. veus
pdf midi
La manta al coll (cançó d'Alacant)
                Hi he afegit la 3a. veu
pdf midi
El circ
                Hi he afegit la 3a. veu
pdf midi
La vaca
                Hi he afegit la 2a. veu
pdf midi
Masurca del tío Bartolo
                Hi he afegit la 3a. veu
pdf midi