Recursos a Internet


Quina és la nostra velocitat real de connexió a Internet? Tenim una velocitat nominal contractada, però aquesta sofreix variacions segons l'hora i el dia, la ruta... Amb aquesta pàgina sabrem la velocitat de transferència d'informació amb la qual podem baixar-nos i pujar-nos els nostres arxius.   
El cercador més utilitzat a la xarxa és GOOGLE:
un cercador funciona amb uns robots (spiders, o crawlers) que de forma automàtica visiten constantment Webs a Internet i segueixen els seus hiper-enllaços (links), per tal de crear catàlegs de pàgines web. Quan els demanem una informació, revisen aquests catàlegs i ens dónen una llista de pàgines que contenen aquesta informació.
  
També tenim l'opció d'utilizar un metacercador, és a dir, un programa que té la capacitat de cercar a més d'un cercador simultàniament, presentant després els resultats prèvia eliminació dels duplicats. Aquí donem l'enllaç al metacrawler.   
Una forma alternativa a una cerca automàtica d'informació, és un Directori. En aquest sistema, una persona ha fet previament una classificació objectiva dels temes per categories, i per tant és més fàcil trobar informacions relacionades. El directori més conegut és el DMOZ Open directory project

 
  
Aquests buscadors son de gran ajuda quan busquem un programa de software que fa alguna cosa específica. Mira la página d'aquest Fòrum que comparteix amb nosaltres un grapat de programes útils i gratuïts.