La música de Cobla

La paraula catalana Cobla s'utilitza des de temps antics per a designar formacions de música instrumental que al llarg del temps s'han referit a un nombre i una diversitat d'instruments força gran, però amb predomini dels instruments de vent; procedeix del llatí copula, derivat cap a l'occità cobla que significa unió i fa referència a l'acoblament o agrupament de diversos instruments.

Actualment, la Cobla designa una agrupació musical autòctona de Catalunya que executa principalment la música de diferents danses populars, en especial de la sardana, però que també interpreta sovint música de concert i de caràcter simfònic.

La cobla actual està formada per onze instrumentistes que toquen dotze instruments. Els músics estan distribuïts en 2 fileres: al davant hi ha cinc músics (que toquen asseguts) amb instruments de vent de fusta, i on el músic de més a l'esquerra, toca a més del flabiol un petit instrument de percussió anomenat tamborí, i els altres son dos tibles i dues tenores; i darrere cinc músics més (que tant poden tocar drets com asseguts) amb instruments de vent de metall, que son dues trompetes, un trombó, i dos fiscorns. El músic núm. 11 és el contrabaix, que està situat fora de les fileres, a la banda dreta.

Aquest video mostra tots els instruments que acabem d'anomenar.


La tenorax x x x x

* Les cobles. Els instruments de la cobla
* Informació general sobre la sardana. Els compositors
* Les meves sardanes de joventut
* Les meves composicions de música per a cobla, fetes ara de gran