La música de l'Era Romanad'esquerra a dreta, tíbia, címbals, i tympanum


A la societat romana, la música continuava tenint una gran importància, potser amb menys disquisicions teòriques que en la música de la Grècia antiga i en canvi, amb un component més festiu.


Pel que fa als instruments se'n conserven pocs i en mal estat, però en tenim informació sobretot gràcies a les escultures, relleus en pedra, i frescos a la paret de l'època. Aquí en tenim una de pàgina amb informació d'instruments, i a continuació, una altra en forma de dibuixos esquemàtics que clicant-t'hi al damunt s'amplien.


No obstant, la notació musical continua sent aproximada i per tant, el saber com sonava aquesta música continua sent una suposició aventurada, i en aquest aspecte coincidim amb el que es diu a la pàgina Como sonaba la música romana.


Una altra aproximació la trobem a La música de l’antiga Roma, corresponent al programa Nydia núm. 367, de 29 de Juny de 2008, emès pel Canal 33 de TV3. És un documental amb el grup de reconstrucció històrica de Tarragona, Thaleia.