Textos fins al segle XVII sobre interpretació


Una pàgina que es diu Thesaurus musicarum latinarum, i conté els textos en llatí de la majoria de tractats dels teòrics musicals des del segle III al XVII, incloent-hi, per exemple, Boeci, Isidor de Sevilla, o Gaffurius.Una pàgina que es diu Thesaurus musicarum italicarum, i conté els textos (en italià) de la majoria de tractats dels teòrics musicals del Renaixement i del primer Barroc, des de la A d'Artusi, a la Z de Zarlino.Extracte del text "Arte de tañer fantasia" (1565) de Tomas de Sancta Maria.Aquí hi trobareu el llibre de Agazzari Del Sonare Sopra’l Basso Con Tutti Li Stromenti E Dell’ Uso Loro Nel Conserto (1607), un dels primers textos del barroc musical dedicats al baix continu (aquí apareix en l'original italià, i en traducció anglesa i alemanya).I aquí el prefaci de Viadana al seu llibre Li Cento Concerti Ecclesiastici (1602), un altre text important sobre el baix continu.Aquí tenim el text de la introducció al Tratado de glosas, d'Ortiz, és a dir, una transcripció a ortografia castellana moderna del Prefacio "A los lectores", del "Tratado de glosas sobre clausulas y otros géneros de puntos" de Diego Ortiz (original en castellà, encara que es va publicar a Roma el 1553).Una pàgina dedicada a la Folia, al "gènere" Folia, a totes les Folies al llarg del temps.