Textos del segle XVIII sobre interpretació


Els tres textos teòrics alemanys més importants de mitjans del segle XVIII, són:

 • CARL PHILIPP EMANUEL BACH; Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, publicat a Berlin, 1753.

 • JOHANN JOACHIM QUANTZ; Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, publicat de manera simultània en llengues alemanya i francesa (aquest últim amb el títol de Essai d'une methode pour apprendre à jouer de la flute traversiere), Berlin, 1752.

 • LEOPOLD MOZART; Gründliche Violinschule, publicat a Augsburg, 1756.

 • Està clar que tots tres ténen un gran valor com a guia per a l'interpretació però no són regles infalibles sinó només indicacions, ja que s'han de tenir en compte els dubtes sobre si els consells que dónen es poden aplicar al barroc tardà, a l'estil galant, a l' "empfindsamer", o al primer estil clàssic, i si son aplicables a tota la música europea, o només a l'alemanya, o a la italiana, o a la francesa.  C.P.E. Bach:
  Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen

  Aquí tens el text complet de la primera part del llibre de CPE Bach, en traducció al francès de Jean-Pierre Coulon.

  Nota.- Es tracta d'una pàgina Web que sovint té problemes d'accés. Si es dóna aquest cas, pots carregar el document directament des de la meva pàgina.  D'altra banda, aquí hi ha un petit comentari meu al llibre de CPE Bach en el meu informe sobre Pedagogia del clavicèmbal al qual pots accedir des d'aquí: busca a les pàgines 13 a 16 del treball, i a l'Anex 7.  Johann Joachim Quantz:
  Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen

  Podem trobar una breu informació sobre el llibre de Quantz, (bàsicament, l'index del llibre) a la pàgina Web d'Agostino Cirillo.  Una altra informació sobre el llibre de Quantz, en aquest cas, la traducció al català del Capítol XVI del llibre, capítol que es titula Del que un flautista ha tenir en compte en la música pública, feta per Joan Vives.  Leopold Mozart: Gründliche Violinschule

  Podem trobar una breu informació sobre el llibre de L Mozart, (bàsicament, l'index del llibre) a l'article de Wikipedia (en alemany).  Aquí tenim una altra breu informació sobre el llibre de L Mozart que es refereix a la convenció d'interpretar al teclat en dinàmica piano i forte segons el context, encara que no estigui indicat a la partitura.  I aquí la reproducció facsímil d'algunes de les pàgines del llibre Gründliche Violinschule.

  Altres textos del sg. XVIII

  Aquí hi trobareu el text L’art de toucher le Clavecin (1717), de François Couperin.  Traducció al castellà dels dos primers capítols del llibre d'Hotteterre "Principes de la flûte traversière ou flûte d'Allemagne" (1707), feta per Agostino Cirillo.  I finalment el llibre "Klavierschule" de Daniel Gottlob Türk (1789), que conté exercicis musicals per a l'aprenentatge del teclat, però que aquí el mostrem perquè vé acompanyat per una part textual molt extensa on parla de com ha de ser la interpretació musical. En aquest enllaç hi trobem la publicació en llengua alemanya en diferents edicions, i també una traducció (parcial) al francès feta per Jean-Pierre Coulon: Méthode de clavicorde pour élèves et professeurs.