Textos d'avui sobre interpretació i ornamentació


Monografies sobre 14 tòpics de música antiga: entre altres, Tempi a l'època barroca, i Ornamentació Es troben a l'apartat "Early Music" de la Web de Dolmetsch.Traducció al català/castellà, feta per en Joan Vives, del capítol IX de "The interpretation of early music" de Robert Donington, La ornamentació barroca primerenca.Article de Joan Vives, Sobre la interpretació "inégale" o desigual de la música barroca francesa.De fet, hi podria afegir molts altres articles de Joan Vives, que entre altres coses és flautista de bec i té una pàgina Web magnífica on un dels molts temes tractats és la interpretació històrica. Així que directament us afegeixo l'enllaç a la seva pàgina en l'apartat de Traduccions i articles de Joan Vives.Aquí trobarem l’Avertissement amb el que comença el Premier Livre de pieces pour la Flûte traversiere et autres instruments, d’Hotteterre (1715), amb la corresponent taula d'Agréements (ornaments), d'aplicació a la música francesa en general, però sobretot a la pròpia música d'Hotteterre.Taula-resum d'ornaments de la música francesa, que havíem utilitzat a la classe de la Renate Hildebrand.
Miscel·lània


Molts enllaços a pàgines de música antiga de la Dolmetsch online, n'hi trobareu d'importants i de simplement curiosos.La pàgina Baroque-Music.com, on entre altres coses hi trobarem descripcions del instruments barrocs i dels compositors de l'època.