Interpretació de la música antigaGravat de la flauta d'una clau, desenvolupada pels constructors Hotteterre, contingut en el llibre "Principes de la flûte traversière ou flûte d'Allemagne", de Jacques Hotteterre (1707)
* Introducció


* Textos fins al segle XVII


* Textos del segle XVIII


* Textos d'avui dia. Miscel·lània


* Ens cal una interpretació autèntica?