Revista Goldberg


A la Wikipedia trobem la següent entrada:

Goldberg Magazine fue una revista española dedicada a la música antigua. Inicialmente se publicó trimestralmente en dos versiones bilingues distintas: inglés/español e inglés/francés. A partir de septiembre de 2003, se publicó en tres ediciones diferentes: en español, en inglés y en francés y en 2004 pasó a publicarse cada dos meses.

Goldberg Magazine lanzó su propio sitio web llamado "www.goldbergweb.com" (subtitulado "El portal de la música antigua") para diversificar sus canales de comunicación entre los seguidores de la música antigua.

En noviembre de 2008, Goldberg Ediciones anunció la suspensión temporal de la publicación de la revista debido a dificultades financieras. Su actividad continuó a través de su página web "www.goldbergweb.com" hasta su cierre definitivo un año más tarde.
Com heu pogut llegir pels paràgrafs anteriors, la revista Goldberg és ja, malhauradament, història. És per això que m’agradaria contribuir a que els articles que Goldberg tenia penjats a la seva pàgina Web perduréssin, i com que jo n’havia tret còpia d’uns quants, els hi faig un lloc a la meva pàgina personal perquè més gent interessada els pugui llegir. Els que tinc son aquests:* Bach y la práctica interpretativa, por Roland Jackson


* El barroco musical y el arte abstracto, por Xavier Blanch


* Ensayo: cantar a Bach, por Andreas Scholl


* Cantatas de Bach, por Ton Koopman


* El órgano clásico francés, por Pierre Dubois


* La Pasiones, versiones y problemas, por Daniel R. Melamed


* Un órgano para interpretar a Bach, por Pierre Dubois