Segurament Dalí, i també Gene Kelly, somriurien amb aquesta pàgina ...