Somriu: va de música !

de fet, en aquest especial "Cant Dels Pàjarus" primer ens surt la ràbia i només després el somriure.
especial
CDP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55